Nutricionista - Nutritionist

Menjanje navika 1 na 1

Svi imamo pravo na greške ali i pravo da potražimo pomoć kada želimo da uvedemo promene. Ta pomoć treba da bude prilagodjena osobi i specifična za samu osobu.

Svakodnevno se susrećemo sa ogromnim brojem informacija u vezi pravilne ishrane. Zdravstveni stručnjaci se još uvek žale na izuzetno lošu zdravstvenu kulturu.

Navike u ishrani kao i u životu, stiču se još od malih nogu u porodici i pod uticajem okruženja. Sve je veća i uloga medija.

Kada shvatite da ste nezadovoljni svojim navikama i njihovim rezultatom, potrebna vam je pomoć u savetu koji će za svrhu imati manje bolno uvodjenje promena.

Navike treba menjati korak po korak da bi se utemeljile i postale trajne.