Nutricionista - Nutritionist

Ishrana po dijagnozi

Po pojavi simptoma, doktor će vam ustanoviti dijagnozu i adekvatan proces lečenja. Ishrana po dijagnozi može značajno da ubrza samo ozdravljenje ili barem umanji simptome.

Razgovor sa nutricionistom je od velikog značaja i pruža pomoć ne samo u izboru odgovarajuće ishrane već i uskladjivanju načina ishrane i svakodnevnih obaveza.

vegetable in capsule