Nutricionista - Nutritionist

“Znanjem protiv bolesti”

“Znanjem protiv bolesti”

Projekat “Bliže pacijentu” zajednički su pokrenuli Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac i kompanija Hemofarm. Cilj ovog projekta je širenje znanja o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, već je  izazvao veliku pažnju kako Kruševljana tako i stanovništva okolnih mesta, a samo pet javnih predavanja posetilo je više od hiljadu ljudi.

U Srbiji,  poslednjih 15 godina, svaki drugi stanovnik umire od bolesti srca, a moždani udar svake godine doživi više od 25.000 ljudi. Broj obolelih od dijabetesa bliži se milionu dok zdravstvena statistika opominje da se u Srbiji od visokog krvnog pritiska leči tek petina obolelih kao i da je svaki četvrti pacijent na dijalizi imao neregulisan krvni pritisak. 

“U Srbiji izabrani lekar, zbog velike opterećenosti,  nema vremena za detaljne preglede i razgovor sa pacijentom,  Teško se zakazuje i pregled kod specijaliste, posebno za pacijente u unutrašnjosti,  što izaziva njihovu  brigu i  nezadovoljstvo  Pacijentima nedostaje živa reč lekara i saveti kako da se uspešno bolest drži pod kontrolom, pa se zato, konkretno u slučaju obolelih od dijabetesa, javlja mnogo veći broj komplikacija, invaliditeta, kraći je životni vek pacijenata. Nivo zdravstvene kulture u Srbiji je nizak i mora se na tome raditi mnogo više” – upozorava Andrija Đorić, Sekretar Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kruševac.

Dr sci. med. Dragoslav Milenković, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog iz Kruševca, kaže: “Zdravstvena edukacija je neophodna radi uspešnijeg sprečavanja i adekvatnog  lečenja hroničnih bolesti kao i pratećih komplikacija. Najčešća pitanja mojih slušalaca su kako sprečiti infarkt, kako sprečiti šlog, masnoće, šta je visoki pritisak, kako pravilno da se hrane,  koju hranu da uzimaju uz različitu terapiju, koji oblik fizičke aktivnosti u kojoj životnoj dobi mogu da upražnjavaju, koje suplemente je najbolje koristiti i kada ih uzimati. Dijabetičare najviše interesuje da li i kada uvesti insulinsku terapiju i kako da spreče brojne komplikacije .“ 

Za Srbiju je veoma važno, ono na čemu insistira i Ministarstvo zdravlja  prebacivanje fokusa sa lečenja, odnosno kurativne medicine na medicinsku preventivu. To će svakako doprineti ranijem otkrivanju bolesti, boljoj kontroli i manjem broju komplikacija, podići kvalitet života pacijenata, ali i smanjiti troškove lečenja i doprineti poboljšanju održivosti celokupnog sistema.

Izvor: Aleksandra Gazivoda

 

 

Gojaznost i dijabetes u modernom dobu dosežu proporcije epidemije a podizanje svesti i pravovremeno otkrivanja insulinske rezistencije kao prethodnice dijabetesa ili prvih simptoma bolesti je od izuzetne važnosti.

Fokus treba  da je na prevenciji i edukaciji u sklopu korekcije ishrane, izmeni postojećih navika i trajnom zadržavanju pozitivnih promena.

Pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću i podizanjem svesti stanovništva, čini se značajan korak u prevenciji dijabetesa i mnogobrojnih zdravstvenih komplikacija koje ga prate.