Nutricionista - Nutritionist

Trougao zdravlja

Trougao zdravlja

“Samo da je zdravlja!”………………………….. neretko čujemo u razgovoru ljudi u prolazu…….koji odlaze sa posla na posao…………….koji ostaju kasno na poslu……….koji žure da “pokupe” svoje decu iz škole prateći ih dalje na aktivnosti………..koji brinu o egzistenciji i šta će prvo da plate………koji se zapitaju gde da stave prioritet…na decu, porodicu, državu ………..naravno zaboravljajući sebe.

 

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i slabosti.                                                                      

Svetska Zdravstvena Organizacija

Fizičko zdravlje – predstavlja normalno funkcionisanje tela koje je uslovljeno redovnom fizičkom aktivnošću, pravilnom ishranom, dovoljnom količinom sna i odmora, održavanjem normalne telesne težine i redovnim zdravstvenim proverama.

Mentalno zdravlje – predstavlja uravnoteženo stanje osobe u odnosu na svakodnevne životne situacije. Osoba dobrog mentalnog (emotivnog) zdravlja  je u skladu sa svojim osećanjima i njihovom ekspresijom, uživa u sticanju novih znanja, razvijanju novih osobina, uči na sopstvenim greškama i prihvata odgovornost.

Socijalno zdravlje – predstavlja sposobnost uspostavljanja veza sa osobama iz svog okruženja, uključujući relacije u odnosu na porodicu, prijatelje, kolege i poznanike. Svaka od ovih veza predodredjena je dobrom komunikacijom, pokazivanjem medjusobnog poštovanja, empatijom, osećajem pripadnosti, kao i sa sposobnošću stvaranja novih prijateljskih veza, njihovo gradjenje i očuvanje.

 

Kada je jedna od ovih strana prenaglašena ili preslaba dolazi do menjanja i preostale dve strane što vodi ka neravnoteži sveukupnog zdravstvenog stanja osobe.

 

Disbalans ovog trougla može da dovode do utapanja tuge u hrani, kratkoročnom oslobadjanju stresa u prejedanju, alkoholu ili opijatima, razvijanju anksioznosti i lošoj komunikaciji sa drugim osobama, kao i do još mnogih problema koji svi zajedno uvode u bolest.

 

Zato je važno da gajimo jedan pozitivan stav prema sebi i drugima te da svome telu i duši posvetimo više pažnje.