Nutricionista - Nutritionist

Izuzetno je važno izbeći nedostatak vitamina D

Izuzetno je važno izbeći nedostatak vitamina D

Vitamin D je jedinstven vitamin jer obavlja funkciju hormona u organizmu.

Koža proizvodi vitamin D kada je izložena ultravioletnim zracima sunca. Na ovaj način, ljudi obezbedjuju najveći deo dnevnih potreba za vitaminom D.

Još uvek, veliki broj stanovništva ima nedostatak ovako važnog nutrijenta.

U nekim zemljama, sunce nije dostupno većim delom godine, čak i kada sunca ima, mnogi ljudi se sklanjaju od njega i koriste zaštitu od sunca kada izlaze napolje. Zaštita od sunca efikasno zaustavlja stvaranje vitamina D u koži.

Najbolji izvor vitamina D u hrani je: ulje iz jetre bakalara, losos, skuša, tuna, sardina, sirovo mleko, jaja, kavijar i pečurke.

Ukoliko imate nedostatak vitamina D, to u stvari znači da imate nedostatak jednog od važnijih hormona u organizmu. Deficijencija vitamina D je povezana sa mnogim ozbiljnim bolestima, kao što su: dijabetes, karcinom, osteoporoza,……

Najbolji način da se utvrdi da li postoji rizik od nedostatka vitamina D je merenje njegovog nivoa u krvi.